17 marzo 2018

SETMANA SANTA - 2018


AL·LELUIA, CRIST HA RESSUSCITAT!

FELIÇ PASQUA DE RESURRECCIÓ!

Vetlla Pasqual

-Divendres Sant - Via Crucis 

Dijous Sant
Diumenge de Rams