03 julio 2013

Comunicat Oficial


El passat dia 29 de Juny, en la solemnitat dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, el Sr Bisbe de Terrassa Mons. Josep Àngel Sainz Meneses, junt amb el seu consell episcopal, vàren fer públic els nomenaments per al pròxim curs 2013/14.


Al que refereix a la nostre parròquia:


Mn. Carles Matilla Claret  ha estat nomenat administrador parroquial de Mare de Déu del Roser, de les Fonts de Terrassa.

Així doncs Mn Carles ja no exercirà pastoralment a la nostra parròquia.

El Senyor Bisbe amb la disposició 517,1 i 517,2 del Dret Canònic:

517 § 1.    Cuando así lo exijan las circunstancias, la cura pastoral de una o más parroquias a la vez puede encomendarse solidariamente a varios sacerdotes, con tal que uno de ellos sea el director de la cura pastoral, que dirija la actividad conjunta y responda de ella ante el Obispo.

 § 2.    Si, por escasez de sacerdotes, el Obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral.

Per tant Gualba, com les parròquies de  Sant Martí de Sant Celoni, Sant Esteve d’Olzinelles, Sant Cristòfor de Fogars de Monclús, i Sant Marçal, tindràn a partir del nou curs UN prevere que dirigirà les parròquies, en algun cas amb l'ajuda d'un diaca.

Mn. Jordi Peña Sánchez, prevere nou rector de les parròquies

Mn. Pedro Iglesias Martínez: diaca permanent que participarà en l’exercici de la cura pastoral de la parròquia de sant Vicenç de Gualba i Sant Martí de Sant Celoni.
Parròquia Sant Vicenç de Gualba 
3 de Juliol de 2013