21 abril 2013

Pregària per les vocacions


"Com va passar en el decurs de la seva existència terrenal, també avui Jesús, el Ressuscitat, passa a través dels camins de la nostra vida, i ens veu immersos en les nostres activitats, amb els nostres desitjos i les nostres necessitats. Precisament en l'esdevenir quotidià continua dirigint-nos la seva paraula; ens crida a realitzar la nostra vida amb ell, l'únic capaç d'apagar la nostra set d'esperança. Ell, que viu en la comunitat de deixebles que és l'Església, també avui crida a seguir-lo. I aquesta crida pot arribar en qualsevol moment. També ara Jesús repeteix: "Vine i segueix-me" (Mc 10, 21). Per respondre a aquesta invitació cal deixar d'elegir per un mateix el camí propi. Seguir-lo significa submergir la voluntat pròpia en la voluntat de Jesús, donar-li veritablement la precedència, posar-lo en primer lloc davant tot el que forma part de la nostra vida: la família, el treball, els interessos personals, nosaltres mateixos. Significa entregar la pròpia vida a ell, viure amb ell en intimitat profunda, entrar a través d'ell en comunió amb el Pare i amb l'Esperit Sant i, en conseqüència, amb els germans i germanes. [...]

Les vocacions sacerdotals i religioses neixen de l'experiència de l'encontre personal amb Crist, del diàleg sincer i confiat amb ell, per entrar en la seva voluntat. És necessari, doncs, créixer en l'experiència de fe, entesa com a relació profunda amb Jesús, com escolta interior de la seva veu que ressona dins nostre." (Missatge del Papa per a la L Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions)